Dyżury klubu strzeleckiego MOST – PAŹDZIERNIK

Dyżury klubowe odbędą się w dniach:
• 29.06. 14:00-20:00 (sobota),
• 04.07. 17:00-21:00 (czwartek),
• 09.07. 17:00-21:00 (wtorek),
• 13.07. 17:00-20:00 (sobota),
• 16.07. 19:00-21:00 (wtorek),
• 20.07. 17:00-20:00 (sobota),
• 25.07. 17:00-21:00 (czwartek).
• 30.07. 17:00-21:00 (wtorek)
Deklarację członkowską można wydrukować pod adresem:
https://gdyniastrzelnica.pl/klub/