Warunkiem korzystania ze Strzelnicy MoST Gdynia (zwanej dalej „strzelnicą”) jest uiszczenie opłaty za wstęp, zgodnie z obowiązującym cennikiem, który dostępny jest w recepcji strzelnicy oraz na stronie internetowej www.gdyniastrzelnica.pl (zwanej dalej „stroną”). Sugerujemy dokonywanie wcześniejszej rezerwacji toru oraz broni obiektowej na określony termin wizyty w strzelnicy za pośrednictwem strony gdyniastrzelnica.pl, co pozwala uniknąć zbędnego oczekiwania na wejście.

Warunkiem  umożliwiającym rezerwację toru za pośrednictwem strony gdyniastrzelnica.pl jest posiadanie konta w systemie informatycznym strzelnicy (zwanego dalej „kontem”). Konto można założyć podczas pobytu na strzelnicy (podając w recepcji adres email) lub rejestrując się poprzez stronę internetową gdyniastrzelnica.pl

Zmiany danych zapisanych na koncie może dokonać jedynie pracownik recepcji Strzelnicy na prośbę osoby korzystającej ze strzelnicy (zwanej dalej „Gościem”).

Rezerwację terminów wejścia innego rodzaju niż wejście indywidualne oraz terminów szkoleń i wydarzeń z oferty strzelnicy można dokonać poprzez kontakt z recepcją.

Rezerwacji toru można dokonać na najbliższe 30 dni.

Po dokonaniu zakupu za pośrednictwem systemu online Gość otrzymuje wiadomość e-mail z potwierdzeniem transakcji, zawierającą datę i godzinę rezerwacji.

Gość może zrezygnować z rezerwacji dokonanej za pomocą strony gdyniastrzelnica.pl w terminie 14 dni od daty dokonania, jednak nie później niż na 48 godzin przed datą wizyty, poprzez formularz dostępny na stronie gdyniastrzelnica.pl lub kontakt telefoniczny z recepcją. Wówczas środki zwracane będą w terminie14 dni roboczych od dnia anulowania rezerwacji. Po upływie tego okresu opłaty za niewykorzystaną wizytę nie podlegają zwrotowi.

Nie później niż 24 godziny przed oznaczoną datą i godziną wizyty istnieje możliwość przełożenia jej terminu. Strzelnica nie gwarantuje jednak dostępności wolnych terminów zgodnie z życzeniem klienta. Zmiany terminu wizyty można dokonać tylko jeden raz. Opłata za rezerwację w przypadku niewykorzystania go w terminie pierwotnym lub po zmianie terminu wizyty nie podlega zwrotowi. W celu zmiany terminu wizyty niezbędny jest kontakt z recepcją strzelnicy.

Strzelnica nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w funkcjonowaniu będące skutkiem siły wyższej i okoliczności od strzelnicy niezależnych np. przerwy w dostawie prądu.

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem za zakup rezerwacji online przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay. Reklamacje dotyczące płatności elektronicznych rozpatruje operator płatności.

Reklamacje dotyczące płatności realizowanych za pośrednictwem systemu Dotpay należy kierować na adres mailowy reklamacje@gdyniastrzelnica.pl, który następnie przekazuje je do serwisu Dotpay. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać następujące informacje: imię i nazwisko, datę, numer oraz kwotę transakcji.

Klient zobowiązany jest przybyć do recepcji na 10 minut przed rozpoczęciem wykupionej godziny wstępu. W przypadku spóźnienia się Strzelnica nie odpowiada za opóźnienie wejścia lub skrócenie czasu korzystania ze strzelnicy. Opłaty za wykupioną, a niewykorzystaną rezerwację, jak również za niewykorzystany w pełni czas pobytu na strzelnicy nie podlegają zwrotowi.

Opłacenie rezerwacji toru uprawnia do korzystania ze Strzelnicy w określonym czasie wykupionym przez klienta. Czas pracy strzelnicy podzielony jest na okresy trwające 30min.